Indicatori de rezultat  realizați în cadrul proiectului

Etapa 1 (01.10.2008 – 10.01.2009)  Elaborarea metodologiei de lucru și completarea bazei materiale necesară derularii activităților.
Rezultate:
           ►  Baza de date suport – Stabilirea tehnicilor de lucru.
           ► Refacearea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare – completarea colecţiei de indicatori biologici lemnoşi, reabilitarea spaţiului de menținere (foto 1) şi conservarea plantelor indicator in vitro (foto 2).

Etapa 2: (10.01.2009-15.12.2009)Experimentarea metodelor de transmitere a virozelor  si phytoplasmelor la plantele pomicole.
Rezultate:
► Studiu de interes naţional:
Cercetări privind incidenţa virusurilor la  unele specii pomicole. Identificarea agentului patogen sau a complexului viral
Diseminare: lucrără ştiinţifice:
1. Călinescu Mirela, Cosmulescu Sina, Plopa Catiţa, 2009, In vitro regeneration capacity of apricot varieties – Analele Universităţii din Craiova, Editura Universitaria, ISSN 1453-1275. http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/horticultura
2. Fira Alexandru, Clapa Doina, Plopa Catiţa, 2009,  In vitro multiplication of blackberry cultivar Thornless Evergreen, Buletin USAMV, nr 66 (1)/2009, Horticulture, Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843 – 5394, pp 44-51. http://www.cabi.org/AbstractDatabases.asp?SubiectArea=&Subiect=&Section=sc&letter=B&PID=125

     Etapa 3: (15.12.2009 -10.12.2010) Stabilirea efectelor interacțiunii plantă-patogen (simptomatologie : transformări morfologice,  biochimice şi fiziologice).
Rezultate:
►Studii referitoare la:
Monitorizarea bolilor virale în cadrul reţelei formate, incidenţa bolilor virale la speciile pomicole.
Studiu privind gradul de virulenţă al unor virusuri faţă de diferite soiuri.
Studiu privind influenţa bolilor virale asupra plantelor infectate din punct de vedere morfologic, biochimic şi fiziologic
► Diseminare: lucrări ştiinţifice:
1. Plopa Catiţa, Milusheva Snejana, Butac Madalina, Preda Silvia, Isac Valentina,   2010,  Obtaining virus free planting material of plum cultivars by in vitro method, Scientific Papers of the Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania, Vol. XXVI, ISSN 1584-2231, editura INVEL-MULTIMEDIA  SRL.  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5366
2. Plopa Catiţa,  Budan Sergiu, 2010, Study regarding the natural virus infections in  sweet cherry genebank. Analele Universitatii din Craiova, volumul XV (XLXI), ISSN 1435-1275,   http://journals,indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4457
3. Alexandru FIRA, Doina CLAPA, Catita PLOPA,  2010,  In Vitro Rooting and Ex-Vitro Acclimation in Apple (Malus domestica). Vol 67, No 1, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture Print ISSN 0255-965X; Electronic ISSN 1842. http://www.cabi.org/AbstractDatabases.asp?SubiectArea=&Subiect=&Section=sc&letter=B&PID=125
4. Alexandru FIRA, Doina CLAPA, Catita PLOPA, 2010, New Aspects Regarding the Micropropagation of Blackberry Cultivar ‘Thornless evergreen’. Vol 67, No 1, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture Print ISSN 0255-965X; Electronic ISSN 1842-4309, http://www.cabi.org/AbstractDatabases.asp?SubiectArea=&Subiect=&Section=sc&letter=B&PID=125.
5. Mitrea Rodi, Cosmulescu Sina, Poenaru Silvia, 2010,  Serological detection of Plum pox virus and Prune dwarf virus at severeal plum cultivars from S.D. Banu Maracine. Analele Universitatii din Craiova, volumul XV (XLXI), ISSN 1435-1275,   http://journals,indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4457

Etapa 4: (11.12.2010 -30.11.2011) Investigarea prin metode serologice si moleculare a materialului biologic rezultat in urma devirozarii in vitro si termoterapie in functie de  virus si specie/soi, şi elaborarea programelor de eradicare.
Rezultate:
      ►Tehnologii.

  1. Procedeu pentru obţinerea  materialului săditor liber de virusul  PNRSV prin culturi in vitro la soiul de vişin Schattenmorelle (brevetare);
  2. Procedeu de multiplicare şi  înrădăcinare in vitrola Prunus domestica (brevetare).

►Studii:
Stabilirea parametrilor optimi în vederea obținerii materialului virus free prin culturi in vitro și termotereapie.
Stabilirea verigilor de prevenire a infectiilor si mentinerea libera de boli virotice  a speciilor pomicole studiate.
►Diseminare:
Cărți tehnice:
1.  Detectia, epidemiologia si prevenirea bolilor virotice la speciile pomicole – Coordonator : Catiţa Plopa, Colaboratori: Marioara Trandafirescu, Doina Clapa, Mihaela Sumedrea, Editura Universităţii din Piteşti, 2011, ISBN 978 606 560 236 6.
2. Atlas de virusologie pomicolă – autori : Catiţa Plopa, Marioara Trandafirescu, Sina Niculina Cosmulescu, Doina Clapa, Editura INVEL MULTIMEDIA, 2011, ISBN 978-973-1886-59-6.
    ● Lucrări științifice:
1. Trandafirescu Marioara, Plopa Catiţa, Trandafirescu Iulian, 2011,  Simptomatological diagnostic and biochemical changes of the trees attacked by Apricot Chlorotic Leafroll Phytoplasma  Bulletin of Insectology 64 (Supplement) (ISI), Sxx-Sxx ISSN 1721-8861.
2. Plopa Catiţa, Nicola Claudia, Cosmulescu Sina, 2011, Biochemical changes following the influence of PDVvirus in some varieties of plum and  of ACLSVvirus in some varieties of apple.  Scientific Papers of the Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania, Vol. XXVII, ISSN 1584-2231, (BDI) http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5366
3. Clapa Doina, Al. Fira, Catita Plopa, A. Vescan, 2011,  The Micropropagation of some Thornless Blackberry Cultivars. Scientific Papers of the Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania, Vol. XXVII, (BDI),  ISSN 1584-2231, http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5366
4. Clapa Doina, Fira Al., Zagrai I., Zagrai Luminiţa., Plopa Catiţa, Zolt J., Vescan A., 2011,  The micropropagation and in vitro maintenance of some plum cultivars. Second Balkan Symposium on Fruit Growing , September 5-7, 2011, Pitesti, Romania Acta Horticulturae, 981 (BDI),  ISBN 978906605881; ISSN 0567-7572, http://www.actahort.org/book/981_69htm

5. Plopa Catiţa, Preda Silvia,  2011,  Elimination of Apple Mosaic Virus infected of some apple cultivars by tissue culture. Sekond Balkan Symposium on Fruit Growing , September 5-7, 2011, Pitesti, Romania, Acta Horticulturae, 981, (BDI),  ISBN 978906605881; ISSN 0567-7572, http://www.actahort.org/book/981_69htm