Necesitate

La speciile pomicole datorită faptului că sunt plante perene, materialul săditor este un produs a cărui calitate are consecințe îndelungate. De calitatea acestui material: întrunirea condițiilor STAS și a celor fitosanitare depinde gradul de prindere al pomilor, dezvoltarea lor ulterioară și comportarea în raport cu factorii de stres. În acest context s-a propus aplicarea unui procedeu care sa asigure eficientizarea producerii materialului săditor pomicol la standardele UE în sectorul privat.