Consortiu

Coordonator: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș

Parteneri:

P1 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) București
          Responsabil: dr. ing. Stănică Florin, profesor universitar
          https://usamv.ro/index.php/ro/

P2 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA) București
          Responsabil: dr. Lungu Mihaela, cercetător științific gr. I
          https://icpa.ro/lafc/

P3 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa
          Responsabil: drd. ing. Dragomir Damian, cercetător științific
          https://scdpbaneasa.ro/