Anul omologării: 1999
Origine: selecţie din cerasifera
Portaltoi generativ pentru prun caracterizat prin:

    • viguros ca semincer, productiv şi tolerant la Plum-pox.
    • fructele de culoare galbenă se maturizează foarte târziu (început de septembrie);
    • în şcoala de puieţi răsărirea este bună şi este tolerant la bolile foliare;
    • în livadă imprimă vigoare mare soiurilor altoite;
    • este un portaltoi recomandat pentru soluri mai sărace sau în cazul replantărilor, precum şi pentru livezi la care recoltarea se face mecanizat.