1.MENŢINEREA ȘI EXPLOATAREA BIODIVERSITĂŢII POMICOLE

 Obiective:
Reorganizarea colecțiilor pomologice aflate în declin;
Completarea permanentă a colecţiilor cu specii și soiuri noi din țară și străinătate;
Evaluarea genotipurilor;
Identificarea de genitori potențiali utili programelor de ameliorare;
Identificarea in situ a unor genotipuri utile, colectarea și introducerea în colecții pomologice.

Rezultate:

Fondul de germoplasmă pentru ameliorarea portaltoilor existenți la ICDP Piteşti – Mărăcineni

Specia Nr.

genotipuri

Caracteristici
MĂR 51 -Randamente bune la înmulţirea vegetativă;

-Vigoare mijlocie-mică, ancoraj bun în sol, rezistenţă la ger, exces de umiditate şi secetă;

-Toleranță la focul bacterian (Erwinia amylovora), cancerul bacterian al coletului (Phytophtora cactorum), rapăn (Venturia inaequalis), făinare (Podosphaera leucotricha)

PĂR,

GUTUI

96 -Randamente bune la înmulţire;

-Vigoare mijlocie – mică

-Rezistenţă la ger, secetă, exces de umiditate;

-Rezistenţă/toleranţă la focul bacterian (Erwinia amylovora), puricele melifer (Psylla spp.), declinul părului (Phytoplasma pyri);

PRUN, PIERSIC,

CAIS,

MIGDAL

128 -Randamente bune la înmulţire;

-Vigoare mijlocie-mică;

-Rezistenţă/toleranţă la Plum-pox, cancerul rădăcinii (Agrobacterium tumephaciens), bășicarea frunzelor (Taphrina dephormans) și asfixia radiculară

-Rezistenţă la ger, secetă şi adaptabilitate pe o gamă largă de soluri

CIREŞ,

VIŞIN

26 -Randamente bune la înmulţire;

-Vigoare mijlocie-mică;

-Rezistenţă la ger, secetă, exces de umiditate

-Toleranţă la antracnoză (Coccomyces hiemalis sin. Blumeriella jaapii).

TOTAL 301  

Cercetători:

Dr. ing. Silvia Nicolae – măr, păr, gutui – silvia_eu2001@yahoo.com
Drd. ing. Mihai Chivu – prun, cais, piersic, cireș, vișin – mihai_chivu7915@yahoo.com

 

2. CREAREA DE PORTALTOI ADAPTAŢI SOLURILOR DIN ROMÂNIA

Obiective:
Obţinerea de portaltoi de vigoare redusă, cu randamente mari la  înmulţirea vegetativă și toleranță la atacul agenților patogeni.

Rezultate:
PORTALTOI GENERATIVI

 

PORTALTOI VEGETATIVI

Cercetători:
Dr. ing. Silvia Nicolae – măr, păr, gutui – silvia_eu2001@yahoo.com
Drd. ing. Mihai Chivu – prun, cais, piersic, cireș, vișin – mihai_chivu7915@yahoo.com

3. MICROZONAREA SOIURILOR ȘI PORTALTOILOR POMICOLI

Obiective:
Evaluarea însuşirilor privind adaptabilitatea pedo-climatică a unor portaltoi, în culturi de concurs.
Monitorizarea comportării portaltoilor în diferite bazine pomicole şi pe tipuri diferite de sol.

Rezultate:
 -Microcultura de concus portaltoi prun;
 -Cultură orientare portaltoi prun;
 -Plantație butași autohtoni și străini.

Cercetători:
Dr. ing. Silvia Nicolae – măr, păr, gutui – silvia_eu2001@yahoo.com
Drd. ing. Mihai Chivu – prun,  cais, piersic – mihai_chivu7915@yahoo.com