IDENTIFICAREA, COLECTAREA, CONSERVAREA, STUDIUL ŞI UTILIZAREA GERMOPLASMEI DE MĂR, PĂR, PRUN, CIREŞ ŞI VIŞIN

Obiective

  1. organizarea și reorganizarea colecţiilor „ex situ”;
  2. păstrarea materialului biologic la potenţialul biologic al genotipurilor şi conservarea biodiversităţii;
  3. completarea permanentă cu specii și soiuri din țară și străinătate;
  4. evaluarea însuşirilor agronomice;
  5. identificarea de genitori pentru programele de ameliorare în funcție de obiectivele generale și specifice;
  6. crearea și actualizarea bazei de date.

Realizări în domeniu

a) Inventarierea accesiunilor din colecţii. Banca de gene din cadrul acestui laborator cuprinde: 594 soiuri de măr, 196 soiuri de păr, 11 de gutui, 440 de prun, 176 de cireş şi 144 de vişin (Tabel 1). Această bogăţie genetică, adevărat tezaur naţional, este recunoscut şi apreciat la nivel internaţional, cele mai multe genotipuri fiind înregistrate în cataloagele europene (Catalog EURISCO), iar specialiștii români sunt cooptaţi în grupurile de lucru IPGRI Malus/Pyrus și Prunus.

Situaţia fodului de germoplasmă din cadrul Laboratorului de Genetică şi Ameliorare

Nr. crt. Specia Nr. total de accesii Nr. specii Nr. soiuri autohtone Nr. soiuri străine Nr. soiuri evaluate Anul înfiinţării Suprafaţa (ha)
1 Măr 594 5 73 521 200 2010 1,30
2 Păr 196 13 67 129 80 2009 0,38
3 Gutui 11 0 7 4 4 2022 0,05
4 Prun 440 9 172 268 200 2019
2020
2021
1,60
5 Cireş 176 0 43 133 117 2013 1,54
6 Vişin 144 0 54 90 54 2010 0,65
  Total 1.561 27 416 1.145 655   5,52

b) Crearea, prezervarea şi menţinerea resursei genetice:

            – Înfiinţarea colecţiilor de pomi fructiferi (măr – 594 accesii, păr – 196 accesii, gutui – 11, prun 440, cireş – 176 şi vişin – 144);
            – Îmbogăţirea fondului de germoplasmă cu noi soiuri străine (din Republica Belarus, Bulgaria, Letonia, Serbia, Cehia, Republica Moldova, Germania şi Franţa);
            – Prezervarea şi menţinerea potenţialului biologic al speciilor, 1.561 genotipuri, care ocupă suprafaţa de ​​5,52 ha.

c) Evaluarea accesiilor pe baza descriptorilor IPGRI, Roma şi UPOV (pentru armonizarea datelor conform practicilor metodologice U.E):

            – Evaluarea unui număr de 655 genotipuri urmărind caracterele utile programelor de ameliorare;
            – Alegerea de genitori potenţiali pentru activitatea de ameliorare şi întocmirea unor liste cu genitori de caracter recomandaţi (rezistenţă la stress biotic şi abiotic, calitate, productivitate, autofertilitatea, etc.);

            – Organizarea de expoziţii, degustări de fructe şi vizite în colecţiile pomologice;
            – Completarea bazei de date europene şi naţionale prin introducerea accesiilor evaluate.

Cercetători

Dr.ing. Mădălina Butac – prun, cireş şi vişin (madalinabutac@yahoo.com)
Dr. biolog Mădălina Militaru – măr şi păr (madamilitaru77@yahoo.com)
Drd.ing. Eugenia Mareși – măr şi păr (genimaresi@gmail.com)
Drd.biolog Adelina Stan – măr şi păr (adelinastan@yahoo.com)