PNDR submăsura 16.1a

By |2021-12-21T14:39:57+02:00decembrie 21st, 2021|

Proiectul urmărește realizarea unui obiectiv important: Racordarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din România la evoluția și cerințele mediului socio-economic național și global, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii, competitive pe plan internațional și cu impact socio-economic major. Propunerea de proiect se finalizează cu obținerea unor rezultate tehnologice de vârf, cu [...]

6 PCCDI/2018 – BIOHORTINOV

By |2020-06-16T19:28:13+03:00ianuarie 19th, 2019|

Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem complet de echipamente și servicii destinate monitorizării în timp real a livezilor de pomi fructiferi şi a plantaţiilor de viţă de vie în vederea detectării unor factori de risc determinați de atacul patogenilor şi dăunătorilor precum și de stresul hidric al culturilor şi avertizarea timpurie a utilizatorilor (fermieri). [...]

Proiect CI 92

By |2020-06-16T19:28:15+03:00ianuarie 19th, 2019|

În majoritatea pepinierelor din țară pentru soiurile de piersic se folosește preponderent portaltoiul generativ corcoduș, datorită rezistenței acestuia la factorii de stres din sol (secetă, exces temporar de umiditate, nematozi, boli ale sistemului radicular). Dezavantajele acestui portaltoi constau în lipsa de uniformitate a materialului săditor obținut, vigoare mare și o intrare mai târzie pe rod. [...]

Proiect CI 134

By |2020-06-16T19:28:15+03:00ianuarie 19th, 2019|

Pe plan mondial tendința actuală constă în folosirea portaltoilor vegetativi pentru înființarea livezilor intensive și superintensive, cu producții eficiente începând cu anul 3-5 de la plantare. Portaltoii vegetativi spre deosebire de cei generativi imprimă o uniformitate și calitate sporită materialului săditor pomicol, precocitate de rodire soiurilor altoite și vigoare mai redusă. În plus obținerea portaltoilor [...]

Proiect CI 40

By |2020-06-16T19:28:15+03:00ianuarie 19th, 2019|

Pomicultura românească a înregistrat în ultimul timp o micșorare bruscă a indicilor economici principali. În aceste condiţii, s-a impus efectuarea unor studii/analize cu privire la organizarea și funcționarea pomiculturii pentru o dezvoltare durabilă care să se concretizeze prin implementarea tehnologiilor moderne cu asistență științifică din partea instituțiilor de profil. O situație dictată de piață, ce [...]

Proiect CI 107

By |2020-06-16T19:28:15+03:00ianuarie 16th, 2019|

Deorece, in ultimii ani in Romania, au fost demarate masuri guvernamentale, ca PNDR 2014-2020 – 4.1a: Investitii in exploatatii pomicole, măsuri de finanțare, și implicit mărirea suprafețelor pomicole, este absolut necesară cresterea producției de material saditor categoria biologică „Certificat”/„Material de plantare fructifer certificat” (eticheta albastră). Această categorie biologică, reprezintă ultima verigă dintr-un lanț de activități [...]

Proiect CI 139

By |2020-06-16T19:28:15+03:00ianuarie 16th, 2019|

Pomicultura reprezintă una dintre ramurile importante ale agriculturii românești. În anul 2014, suprafața totală a plantațiilor pomicole era de 158.609,5 ha (cca. 1,7% din suprafața agricolă a țării), din care peste 310 ha cu afin, cu tendință de extindere în viitorul apropiat. (Sumedrea, Isac, și colab. 2014, ICDP, 2016). În cadrul PNDR 2014-2020, Subprogramul pomicol [...]

Proiect CI 68

By |2020-06-16T19:28:15+03:00ianuarie 16th, 2019|

În contextul schimbărilor climatice, și în țara noastră, gama de patogeni și dăunători este într-o continuă dinamică, creșterea temperaturilor având ca efect modificări în biologia acestora. Astfel, în ultimii ani, atacul dăunătorilor în pomicultură a fost deosebit de virulent, obligând pomicultorii români sa aplice tratamente suplimentare, care nu în toate cazurile s-au dovedit a fi [...]

Proiect POS CCE 628

By |2020-06-16T19:28:16+03:00ianuarie 16th, 2019|

În condiţiile schimbărilor climatice globale, şi în România se observă modificări legate în special de creşterea temperaturii medii anuale cu aproximativ 1,6°C, creşterea temperaturilor în lunile de vară (iulie si august) fapt care au condus la modificarea biologiei bolilor şi dăunătorilor. Astfel, în privinţa bolilor a fost observată creşterea patogenităţii mai ales în cazul livezilor [...]

Proiect ADER 3.1.2

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 11th, 2019|

Resursele genetice pomicole constituie un izvor nesecat de forme şi însuşiri utile pentru realizarea unor obiective punctuale sau generale ale programelor de ameliorare, care se confruntă permanent cu cerinţe de îmbunătăţire a sortimentelor. În plus, lărgirea diversităţii genetice în cadrul speciei cultivate şi identificarea unor genotipuri rezistente la factorii de stress (îndeosebi la atacul unor [...]

Go to Top