Proiect ADER 3.2.2

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 11th, 2019|

Unul dintre cele mai importante mijloace pentru rezolvarea cerinţelor şi dificultăţilor pomiculturii moderne este sortimentul, respectiv soiurile care stau la dispoziţia cultivatorului şi a consumatorului. Problema cea mai dificilă în pomicultura este sensibilitatea soiurilor existente la atacul bolilor şi dăunătorilor specifici şi necesitatea unor tratamente fitosanitare costisitoare, cu repercusiuni negative asupra mediului şi asupra sănătăţii [...]

Proiect ADER 3.3.1

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 11th, 2019|

O măsură importantă menită să consolideze producția de material săditor este crearea unei infrastructuri adecvate în pepinieristica pomicolă. Spre deosebire de plantele anuale unde sămânța sau răsadul influențează un singur an cantitatea și calitatea recoltei, în pomicultură plantațiile mamă, reprezintă un mijloc de producție cu folosință îndelungată 20-30 ani. În concluzie producerea de materialului biologic [...]

Proiect ADER 3.3.3

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 11th, 2019|

Ţinând cont de faptul că începând cu anul 2015 România va intra în subprogramul de reconversie a pomiculturii din cadrul PNDR 2015-2020, este necesar să se producă un material pentru plantare pomicol de calitate superioară care să concureze materialul săditor obţinut în ţările componente ale Uniunii Europene (pomi cu coroană formată încă din pepinieră). De [...]

Proiect ADER 3.3.12

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 11th, 2019|

Creşterea demografică la nivel mondial şi necesitatea sporirii consumului de fructe în dieta zilnică implică realizarea unor producţii mari de fructe de calitate superioară şi profitabile în acelaşi timp pentru încurajarea cultivatorilor pomicoli din România. În ultimii ani în cultura pomicolă europeană tinde să se generalizeze sistemul de cultură superintensivă, pe plantaţii de mare densitate, [...]

Proiect 212CI

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 10th, 2019|

În condiţiile schimbărilor climatice globale, şi în România se observă modificări legate în special de creşterea temperaturii medii anuale cu aproximativ 1,6°C, creşterea temperaturilor în lunile de vară (iulie si august) fapt care au condus la modificarea biologiei bolilor şi dăunătorilor. Astfel, în privinţa bolilor a fost observată creşterea patogenităţii mai ales în cazul livezilor [...]

Proiect ADER

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 10th, 2019|

Menţinerea şi îmbogăţirea fondului naţional de germoplasmă pomicolă, ca sursă de adaptabilitate a speciilor pomicole la schimbările previzibile ale condiţiilor de mediu şi ale pieţei. Studiile şi determinările s-au efectuat în colecţiile pomologice pentru speciile: măr, păr, prun, gutui, nuc, alun, castan, cireş, vişin, cais, piersic, nectarin, migdal, arbuşti fructiferi şi portaltoi  amplasate la ICDP [...]

Proiect 197CI

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 9th, 2019|

La speciile pomicole datorită faptului că sunt plante perene, materialul săditor este un produs a cărui calitate are consecințe îndelungate. De calitatea acestui material: întrunirea condițiilor STAS și a celor fitosanitare depinde gradul de prindere al pomilor, dezvoltarea lor ulterioară și comportarea în raport cu factorii de stres. În acest context s-a propus aplicarea unui [...]

Proiect 187CI

By |2020-06-16T19:28:13+03:00ianuarie 9th, 2019|

Având în vedere cerinţele trofice ale afinului şi condiţiile eco-pedologice oferite de ţara noastră, creşterea suprafeţelor cultivate cu această specie (Vaccinium corymbosum) pe teritoriul României nu se poate realiza decât prin îmbunătăţirea tehnologiei de cultură, respectiv diminuarea cantităţilor de tură folosite la plantare şi cultivarea soiurilor autohtone adaptate condiţiilor eco-pedologice.

Proiect 170CI

By |2020-06-16T19:28:13+03:00ianuarie 9th, 2019|

Eficientizarea producerii materialului săditor, reprezintă o necesitate obiectivă datorită importanţei acordate acestui sector în stabilitatea producțiilor pomicole. În acest context proiectul urmărește producerea și menținerea materialului pomicol sănătos din punct de vedere viral prin măsuri preventive și de control cu scopul de a înlătura cauzele care se soldează cu pierderi.

Proiect 52-154

By |2020-06-16T19:28:14+03:00ianuarie 9th, 2019|

Creşterea demografică la nivel mondial şi necesitatea sporirii consumului de fructe în dieta zilnică implică realizarea unor producţii mari de fructe de calitate superioară şi profitabile în acelaşi timp pentru încurajarea cultivatorilor pomicoli din România. Proiectul de faţă îşi propune să cerceteze şi să demonstreze realizarea unor producţii de fructe de calitate superioară, mai puţin [...]

Go to Top