Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură
Piteşti, 117450 Mărăcineni, strada Mărului, nr. 402, judeţul Argeş, codul poştal 117450
Telefon: 0248 278066
Fax: 0248 278477
E-mail: office@icdp-pitesti.ro
Web: www.icdp.ro