STADIUL DERULARII PROIECTULUI

În cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii ICDP Pitești‐Mărăcineni pentru întărirea capacității de cercetare pre și post recoltă în domeniul pomiculturii durabile”, finanțat prin PROGRAMUL   OPERAȚIONAL   SECTORIAL   CREȘTEREA   COMPETETIVITĂȚII   ECONOMICE,  Axa

prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni, în calitate de Beneficiar a semnat în perioada martie‐noiembrie 2014 următoarele contracte:

  • Contractul nr. 681/26.03.2014 încheiat cu S.C. GS APLICAȚII INOVATIVE S.R.L pentru prestarea serviciilor de informare și publicitate. Perioada de derulare a contractului este de 17
  • Contractul nr. 2035/29.08.2014 încheiat cu asocierea formată din SC LUCA WAY SRL și SC ROMINFO CONSULTANȚĂ & STATISTICĂ SRL pentru prestarea serviciilor de consultanță în management. Perioada de derulare a contractului este de 15
  • Contractul nr. 2746/05.11.2014 încheiat cu asocierea formată din S.C. LANTEC INDUSTRIES R.L.  & S.C. AQUA PROIECT S.A.  & S.C.  NITECH S.R.L.. pentru lucrările   de

executie, servicii de proiectare, funizare echipamente, dotări, utilaje. Perioada de derulare a contractului este de 11 luni.

  • Contractul nr. 2936/ 21.11.2014 încheiat cu SC COR AS ON BEST SRL pentru prestarea serviciilor de dirigenție de șantier. Perioada de derulare a contractului este de 10

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii I.C.D.P. Mărăcineni  pentru întărirea capacității de cercetare pre și post recoltă în domeniul pomiculturii durabile.

Valoarea totala a proiectului este de 11.050.299 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 9.000.000,00 lei: 7.673.400 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 1.326.600 lei din bugetul naţional.

Locaţia: Regiunea Sud‐Muntenia, jud. Argeș, comuna Mărăcineni