Obiective

Obiectivul fundamental al proiectului este:

 Dezvoltarea infrastructurii I.C.D.P. Piteşti – Mărăcineni pentru întărirea capacităţii de cercetare pre şi post-recoltă în domeniul pomiculturii durabile.

Obiectivele derivate ale proiectului se împart în: Obiective de atins pentru realizarea infrastructurii:

 • Definirea conceptului proiectului, a fluxului de activităţi şi a caracteristicilor ce trebuie îndeplinite de noua infrastructură în vederea compatibilităţii cu standardele de cercetare actuale;
 • Analiza economică şi socială a proiectului;
 • Întocmirea documentaţiilor de specialitate;
 • Participarea la competiţia pentru finanţare şi obţinerea finanţării;
 • Organizarea procedurilor legale pentru achiziţii publice;
 • Asigurarea managementului şi asistenţei de specialitate pentru implementarea proiectului;
 • Realizarea lucrărilor de reparaţii şi modernizare;
 • Achiziţia şi punerea în funcţiune a dotărilor necesare, a echipamentelor şi instalaţiilor de cercetare rezultate din analiza necesarului;
 • Certificarea atestarea şi acreditarea entităţilor componente;
 • Auditul extern pentru finalizarea proiectului;
 • Punerea în funcţiune şi pregătirea personalului de exploatare;

Obiective de atins pe baza infrastructurii create:

 • Elaborarea de tehnologii noi şi/sau îmbunătăţite de obţinere a plantelor pomicole libere de virusuri, din categorii biologice
 • Perfecționarea tehnicilor de aclimatizare, fortificare și înmulțire vegetativă a speciilor pomicole.
 • Reducerea perioadei de selecție în procesul de ameliorare a speciilor pomicole prin testarea prematură a rezistenţei la
 • Monitorizarea factorilor care influențează randamentele de înrădăcinare (substrat, umiditate, temperatură, luminozitate, etc.) și elaborarea de tehnologii noi şi/sau îmbunătăţite de micro și macropropagare a soiurilor și portaltoilor de specii
 • Studiul schimbărilor climatice manifestate până în prezent și a celor prognozate, cu impact major asupra plantațiilor pomicole;
 • Monitorizarea impactului factorilor pedo-climatici și biocenotici asupra proceselor de creștere și dezvoltare ale pomilor cu ajutorul stațiilor meteorologice automate, stațiilor complexe de fito-monitorizare, aparaturii de teledetecție aeriană multispectrală și prin termografie, la rezoluție foarte mare, utilizarea tehnicilor GIS, ;
 • Dezvoltarea de noi modele de simulare a dinamicii proceselor de creștere și dezvoltare ale pomilor (fenologie, indicele suprafeței foliare, indicele stresului hidric, etc.) și privind dinamica probabilității de apariție a dăunărilor cauzate de factorii de stres climatic accidentali, cum ar fi: înghețurile târzii de primăvară, valurile de căldură, arșița, grindina, vijeliile, excesul temporar de umiditate,
 • Diagnosticarea impactului nefavorabil al factorilor de stres climatic, precum și prognoza evoluției pagubelor în următorii 20 de ani;
 • Dezvoltarea unor tehnologii și secvențe tehnologice inovative de limitare a impactului nefavorabil al schimbărilor climatice (irigare, fertirigare, protejarea recoltelor, ).
 • Microzonarea plantațiilor pomicole, utilizând bazele de date oferite de aparatura portabilă, complexă de monitorizare a impactului factorilor pedo-climatici și biotici asupra proceselor de creștere și dezvoltare ale pomilor și modelele alcătuite pe baza
 • Creşterea capacităţii științifice de investigare şi evaluare agro şi biochimică a solului şi organelor de plantă în cadrul procesului de formare cantitativă și calitativă a
 • Managementul factorilor de risc post recoltă, optimizarea duratei de păstrare în scopul prelungirii perioadei de consum în stare proapătă a
 • Tehnologii/secvențe tehnologice noi și/sau îmbunătățite privind păstrarea produselor din fructe sau alte organe ale plantelor în scopul valorificării integrale şi creşterii valorii adăugate a produselor
 • Studii, analize privind calitatea biochimică a
 • Creşterea colaborării între institut şi alte insititute de cercetare și universități din ţară şi străinătate.