Consortiu

Coordonator: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș

 Parteneri:

P1 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța
          Responsabil: dr. ing. Moale Cristina, cercetător științific gr. I
          https://www.cercetarepomicola-constanta.ro/

P2 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești
          Responsabil: ing. Bolbose Cecilia, cercetător științific gr. III          
          https://www.scdpvoinesti.ro/

P3 – Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltării Rurale București
          Responsabil: ec. Pop Ruxandra, cercetător științific gr. III   
          https://www.iceadr.ro/

P4 – Universitatea din Craiova – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea
          Responsabil: dr. ing. Preda Silvia, cercetător științific gr. II
          https://www.ucv.ro/

P5 – Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole București
          Responsabil: ing. Toma Mariana, cercetător științific
          https://www.horting.ro/

P6 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița
          Responsabil: ing. Moldovan Claudiu, cercetător științific
          https://www.scdp-bistrita.ro/