Anul omologării: 1999
Origine: selecţie din cerasifera
Portaltoi generativ pentru prun, caracterizat prin:

  • vigoare medie-mică ca semincer, productiv şi cu toleranţă la Plum-pox;
  • fructele de culoare galbenă se maturează la jumătatea lunii august;
  • în şcoala de puieţi răsărirea este foarte bună, obţinându-se puieţi uniformi;
  • în livadă imprimă soiurilor altoite vigoare redusă şi precocitate de rodire (soiul Stanley altoit pe acest portaltoi poate fi plantat la 4 x 2,5 m, cu o densitate de 1000 pomi/ha);
  • nu s-au semnalat simptome de incompatibilitate cu soiurile din grupele Tuleu şi Renclod;
  • pe solurile nisipoase se impune irigarea.