Obiective:
Obţinerea şi exploatarea nucleelor de plante mamă autentice și indemne de organisme dăunătoare, necesare sectorului pepinieristic.

Rezultate:

Biodepozitare

Nucleu Prebază-Candidat

Nucleu plante mamă Bază

CONSERVAREA FONDULUI DE MATERIAL BIOLOGIC LIBER DE VIRUSURIŞI PHYTOPLASME ÎN SCOPURI DE AMELIORARE ŞI ÎNMULŢIRE.
Numărul de genotipuri conservate in vitro