Obiective urmărite

  – Îmbunătăţirea sistemelor biotehnologice de  înfiinţare şi exploatare a culturilor adaptate condiţiilor climatice în schimbare la speciile de arbuşti fructiferi şi căpşun.
-Elaborarea de măsuri de reducere a impactului negativ al schimbărilor climatice asupra plantelor (arşiţe şi geruri puternice, secetă pedologică şi atmosferică, boli şi dăunători)
– Stabilirea măsurilor de pregătire şi amendare a solurilor pentru specii cu exigenţe pedologice ridicate (afinul de cultură ).
 – Secvenţe tehnologice de fertilizare , irigare şi combatere a bolilor şi dăunătorilor cu număr redus de tratamente şi produse pesticide cu grad de poluare redus pentru cultura în regim organic.
 – Sisteme şi intervenţii fitotehnice de conducere a plantelor în scopul sporirii productivităţii fotosintetice, a calităţii fructelor , a dirijării sezonului de recoltare şi facilitării recoltării fructelor.
 –  Secvenţe eco-tehnologice de cultivare a afinului cu tufa înaltă, zmeurului şi coacăzului negru.

Rezultate

-Tehnologia privind înfiinţarea şi exploatarea culturii de măceş vitaminic ‘Can’  (Rosa canina, var. Inermispartial).
Verigile tehnologice privind înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor intensive de zmeur
-Verigile tehnologice privind înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor intensive de mur.
-Verigile tehnologice privind înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor intensive ale afinului  de cultură (Vaccinium corymbosum L.)
-Tehnologia privind înfiinţarea şi exploatarea culturii de soc (Sambucus nigra)
-Tehnologia de reântinerire a plantaţiilor comerciale de coacăz negru şi afin.
-Tehnologia de cultură a coacăzului negru şi roşu.
-Tehnologia de cultură a cătinei albe  (Hippophae rhomnoides).
-Verigi tehnologice privind înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor de măceş vitaminic, lonicera fructiferă, scoruşul negru (Aronia melanocarpa), corn ( Cornus mas).