Rezumat

Propunerea de proiect reprezintă o abordare complexă, adaptată impactului real al factorilor climatici în pomicultură folosind teoria probabilităților pentru cuantificarea factorilor de risc, precum și modele regresionale bazate pe datele fenologice, climatice și de sol livrate de instituțiile de cercetare din domeniu.

Proiectul stabilește 12 indicatori de favorabilitate pedoclimatică în loc de 8 aplicați la zonarea precedentă. Proiectul își propune să actualizeze și să extinde baza de date climatice, stabilirea arealelor cu risc crescut de dăunare a organelor florale prin înghețuri târzii, prin aplicarea brevetului OSIM A/01248/2010 și stabilirea favorabilității globale a terenurilor pentru speciile pomicole.

Ghidul practic rezultat va fi utilizat în fundamentarea normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor pomicole din România.