Informaţii utile

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III)
PROGRAMUL 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

SUBPROGRAMUL 1.2 Performanță instituțională

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Titlu proiect compolex: Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată (BIOHORTINOV)

Titlul proiectului component: Pr. 2 Cuantificarea multisenzorială a stresului hidric si biocenotic din pomicultură şi viticultură prin fitomonitorizare şi avertizare timpurie în condiţiile schimbărilor climatice Acronim proiect:QM_WABISPOMVIT

Cod proiect:PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332
Contract: 6 PCCDI/2018

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Date de contact Responsabil de proiect:
Florin Cristian MARIN,
tel. 0248-278066,
Fax: 0248 278477,

email: c_marin69@yahoo.com