OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OBIECTIVELE GENERALE

– Utilizarea genotipurilor existe în colecţii şi câmpurile de selecţie la păr.
– Alegerea de genitori potenţiali optimi pentru combinaţiile hibride în vederea lărgirii bazei de selecţie.
– Evaluarea noilor hibrizi obţinuţi în cadrul combinaţiilor hibride din seriile create până în prezent (după descriptori IPGRI, Roma şi UPOV, conform sistemului UE).
– Testarea capacităţii de producţie şi a valorii comerciale în culturi comparative în vederea alegerii elitelor cu rezistenţă sporită la boli şi calitate bună a fructelor, pretabile unor sisteme de cultură durabilă.
– Omologarea, brevetare, înscrierea în Lista Oficială a soiurilor şi promovarea noilor soiuri de păr în pepiniere, în vederea înmulţirii pentru producţie.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

– Alegerea genitorilor, polenizarea şi obţinerea seminţelor hibride.
– Obţinerea puieţilor hibrizi în seră şi evaluarea privind rezistenţa la boli prin infecţii artificiale şi naturale
– Marcarea, selecţia şi altoirea în câmpul de hibrizii
– Lucrări tehnologice adecvate în câmpurile de selecţie, colecţii şi livadă pentru menţinerea materialului biologic
-Testarea în culturi de concurs şi loturi pilot
– Înscrierea la testare în vederea omologării la ISTIS (3 soiuri)