Obiective

Obiectiv principal al proiectului îl constituie creșterea performanței tehnico-economice și a competitivității agentului economic Ferma Frumușica SRL, prin utilizarea expertizei ICDP Pitești – Mărăcineni în vederea optimizării tehnologiei de combatere a bolilor și dăunătorilor la specia cireș.
În vederea realizării acestuia, s-au propus următoarele obiective specifice:

  • Reducerea numărului de tratamente cu produse chimice și înlocuirea acestora cu bioinsecticide, capcane cu atractanți olfactivi și alimentari, biofungicide, promovând astfel agricultura sustenabilă și creșterea siguranței și securității alimentare.
  • Raționalizarea consumurilor de energie și eliminarea pe cât posibil a poluării mediului prin introducerea și extinderea în producție a tehnologiilor cu verigi ecologice, cu impact pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și reechilibrarea ecosistemelor pomicole.
  • Optimizarea tehnologiei de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor la specia cireș (produse, metode de combatere, momente, doze, etc.).