Necesitatea proiectului

Pomicultura românească a înregistrat în ultimul timp o micșorare bruscă a indicilor economici principali. În aceste condiţii, s-a impus efectuarea unor studii/analize cu privire la organizarea și funcționarea pomiculturii pentru o dezvoltare durabilă care să se concretizeze prin implementarea tehnologiilor moderne cu asistență științifică din partea instituțiilor de profil. O situație dictată de piață, ce caută rezolvare la momentul actual este lipsa materialului săditor de nuc. Pomicultura din sectorul privat în încercarea, de a găsit căi pentru rezolvarea problemei a adoptat anumite tehnologii, pe unele chiar îmbunătățindu-le însă care crează limite, în neconcordanță cu cerințele consumatorilor, care au devenit din ce în ce mai interesați de produse care să ofere anumite performanțe.