Necesitate

Pe plan mondial tendința actuală constă în folosirea portaltoilor vegetativi pentru înființarea livezilor intensive și superintensive, cu producții eficiente începând cu anul 3-5 de la plantare. Portaltoii vegetativi spre deosebire de cei generativi imprimă o uniformitate și calitate sporită materialului săditor pomicol, precocitate de rodire soiurilor altoite și vigoare mai redusă.  În plus obținerea portaltoilor vegetativi se realizează în condiții care, în mare parte, depind atât de factorul uman cât și de baza tehnico-materială (sere sau solarii dotate cu automatizări pentru crearea condițiilor favorabile de înrădăcinare).
În anul 2016, a fost omologat și este în curs de brevetare, portaltoiul vegetativ pentru prun Mirodad1, cu toleranță la boli şi bine adaptat la solurile pe care se cultivă prunul în România. Poate fi folosit pentru livezi de prun de mare densitate, în general cu soiuri destinate consumului în stare proaspătă.

Deși Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni dispune de baza tehnico-materială necesară înmulțirii portaltoiului Mirodad 1, totuși suprafața utilă de înmulțire (solarii) este insuficientă pentru a-l produce și răspândi în pepinierele private. De aceea este necesar ca una sau mai multe pepiniere private să se specializeze în înmulțirea acestui portaltoi vegetativ pentru a putea fi folosit la scara comercială.