Cercetări privind valorificarea nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant în pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E. (NAMOLPOM)
Obiective generale:
  • Evaluarea posibilităţilor de utilizare a nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant în pomicultură printr-o metodologie foarte complexă şi precisă, în condiţiile asigurării protecţiei mediului ambiant şi a integrităţii sănătăţii umane;
  • Intensificarea procesului de concentrare şi valorificare superioară a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel prin abordarea multidisciplinară a tematicii proiectului;
  • Creşterea capacităţii echipelor complexe de cercetători participanţi la realizarea proiectului, în scopul lărgirii gradului de cunoştinţe în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf, acumulării de rezultate şi experienţă, pe care să le difuzeze în medii socio-economice cât mai largi, interesate în aplicarea rezultatelor proiectului.
  • Dezvoltarea resurselor umane si materiale existente şi structurarea ariei de cercetare în cadrul reţelei de cercetare integrate, în vederea atingerii şi consolidării nivelului de excelenţă în scopul racordării la aria europeana de cercetare – ERA.