Schema de realizare a proiectului

Ţările în curs de aderare sunt presate să opteze pentru o agricultură durabilă şi să acorde un loc special măsurilor ce trebuie luate în materie de dezvoltare rurală, în scopul reducerii la minim a impactului (presiunii) pe care îl are agricultura faţă de mediu.

Prezentul proiect are implicaţie directă în agricultură (pomicultură), alimentaţie, nutriţie, conservarea mediului, îmbunătăţiri funciare, echipamente de cercetare-dezvoltare în domeniu.

Realizarea obiectivelor propuse prin acest proiect se efectuează prin abordarea tematicii pe diferite planuri; fiind luate în studiu probleme de tehnologie pomicolă, protecţie fitosanitară, fiziologie vegetală, biochimie, fizica şi chimia solului, ecologie. Prin urmare, proiectul are un pronunţat caracter pluridisciplinar. Consumul de fructe în alimentaţia omului trebuie realizat pe baza recomandărilor făcute de biochimişti şi nutriţionişti care experimentează acest aspect utilizând fructele produse în plantaţiile în care se aplică tehnologiile recomandate de noi.

Modul de valorificare a rezultatelor şi modalităţile prin care rezultatele vor fi diseminate

În primul rând tehnologiile îmbunătăţite cu elemente ecologice vor putea fi preluate şi valorificate pe scară largă de către cultivatorii pomicoli. Rezultatele experimentale obţinute vor fi diseminate etapizat prin prezentări de lucrări şi comunicări ştiinţifice, publicaţii, analize periodice a rezultatelor obţinute în câmpurile de cercetare împreună cu cercetătorii şi fermierii. Se vor elabora fişe de prezentare, pliante, în scopul percepţiei de către consumatori a importanţei fructelor pentru sănătate. Se va promova colaborarea cu Direcţiile Agricole Judeţene, Agenţiilor de Consultanţă Agricolă şi a altor instituţii de specialitate interesate, iar rezultatele obţinute vor fi prezentate în rubrici sau emisiuni de specialitate existente în mass media (presă, radio, TV).