Rezumat

Ţinând cont de faptul că începând cu anul 2015 România va intra în subprogramul de reconversie a pomiculturii din cadrul PNDR 2015-2020, este necesar să se producă un material pentru plantare pomicol de calitate superioară care să concureze materialul săditor obţinut în ţările componente ale Uniunii Europene (pomi cu coroană formată încă din pepinieră). De aceea prin finanţarea acestui proiect dorim elaborarea unor soluţii tehnologice pentru obţinerea unui material săditor de plantare pomicol autohton cu portaltoi şi soiuri româneşti, adaptat condiţiilor pedo-climatice din România, care au fost creaţi de-a lungul anilor în cadrul cercetărilor efectuate în domeniul pomiculturii.
Obţinerea unui material săditor pomicol (pomi altoiţi), cu lăstari anticipaţi formaţi, depinde şi de combinaţia soi/portaltoi, dar şi de tehnologia de înmulţire (perioada de plantare a portaltoilor, metode altoire, metode de stimulare a anticipaţiilor şi a mugurilor de rod).
Lipsa unei tehnologii de combatere a buruienilor în câmpurile de înmulţire (câmpul I, câmpul II, marcotiere) reprezintă un alt obiectiv important de rezolvat. Până în prezent, la nivel naţional nu s-a pus la punct o schemă de combatere a buruienilor în pepinierele pomicole (probabil este singurul sector din pomicultură şi agricultura românească) ceea ce face ca preţul de cost al unui pom să fie crescut datorită manoperei cu prăşitul buruienilor.
Odată cu schimbările climatice au apărut o serie de dăunători şi boli nesemnalate până în prezent în arealele unde sunt amplasate pepinierele private sau publice. Este important de studiat şi elaborat schemele de combatere a bolilor şi dăunătorilor din pepinieră.
De asemenea prin acest proiect dorim să implementăm fertirigarea în anumite sectoare ale pepinierei.