Obiective

Obiectiv general:
Consolidarea capacității privind îndeplinirea standardelor referitoare la producerea și menținerea materialului de înmulțire pomicol.

Obiective specifice:
1. Derularea și asigurarea standardelor tehnico-științifice și aplicarea acestora pentru menținerea autenticității materialului biologic pomicol.
2. Derularea și asigurarea standardelor tehnico-științifice și aplicarea acestora pentru obținerea materialului pomicol de înmulțire sănătos.
3. Dezvoltarea și funcționarea sistemului de producere și menținere a materialului biologic pomicol din categoriile PREBAZĂ, BAZĂ și CERTIFICAT

Obiective măsurabile:
– Implementarea unor măsuri tehnologice, care să asigure   menținerea materialuui de înmulțire pomicol  la nivelul cerintelor normelor europene;
– Realizarea unui sistem care să asigure diagnosticarea eficientă din punct de vedere viral;
– Elaborarea unor protocoale prin metode biotehnologice pentru eliminarea virusurilor;
– Elaborarea unor analize de evaluare a autenticității materialului de înmulțire pomicol; evaluarea stabilității genetice.

– Diseminarea rezultatelor, prin întâlniri cu pepinieriștii, comunicări și publicații științifice.