Obiective

Obiectiv general:
Creşterea performanţelor agroproductive ale soiurilor şi sporirea calităţii recoltei, ca şi reducerea resurselor alocate protecţiei fitosanitare şi diminuarea poluării fructelor de compuşi chimici de sinteză şi, în final, protecţia mediului şi a consumatorilor, toate acestea având ca efect creşterea siguranţei şi securităţii alimentare.
Obiective specifice:
1. Introducerea în procesele de pre-ameliorare şi ameliorare a unor caracteristici clar definite, specifice speciilor de pomi şi arbuşti fructiferi, care sunt superioare şi/sau noi pentru amelioratori, cultivatori, comercianţi şi cultivatori;
2. Alegerea genitorilor pe baza acestor caracteristici importante (ex.: rezistenţa la boli şi dăunători, calitatea fructelor, adaptabilitate climatică, etc.);
3. Crearea de populaţii hibride, de mare diversitate genetică, în vederea prevenirii eroziunii genetice şi în beneficiul viitoarelor programe de ameliorare pentru sisteme de producţie durabile şi pentru utilizatorii finali;
4. Selecţia unor forme pomicole noi cu rezistenţă la boli şi dăunători şi fructe de calitate conform standardelor pieţei europene, adaptate la o agricultură cu input redus;
5. Testarea capacităţii de producţie şi a valorii comerciale în microculturi şi culturi comparative în vederea înregistrării de soiuri noi pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii durabile;
6. Studii privind cerinţele consumatorilor, atitudinea şi preferinţele faţă de noile genotipuri;
7. Studii privind pretabilitatea la procesare a fructelor la soiurile şi selecţiile studiate.
Obiective măsurabile;
– Efectuarea de noi combinaţii hibride şi lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi;
– Înfiinţarea de noi câmpuri de selecţie;
– Evaluarea materialului biologic hibrid din câmpurile de ameliorare deja existente;
– Efectuarea de degustări de fructe folosind grupuri ţintă, cu câte 5 -8 consumatori pe fiecare grup;
– Îmbunătăţirea sortimentului de pomi şi arbuşti fructiferi prin înregistrarea şi brevetarea de noi soiuri şi portaltoi;
– Promovarea noilor soiuri şi portaltoi şi extinderea lor în plantaţiile comerciale;
– Lucrări tehnologice în câmpuri experimentale pentru menţinerea potenţialului biologic al speciilor pomicole.

Rezultate scontate:
– Efectuarea de noi combinaţii hibride şi lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi;
– Evaluarea materialului biologic hibrid şi studiul transmiterii în descendenţă a unor caractere şi însuşiri utile programului de ameliorare;- Îmbunătăţirea sortimentului de pomi şi arbuşti fructiferi prin înregistrarea şi brevetarea de noi soiuri şi portaltoi;
– Promovarea noilor soiuri şi portaltoi şi extinderea lor în plantaţiile comerciale.

Mod de aplicare a rezultatelor
– Promovarea noilor creaţii sortimentale prin publicaţii în reviste agricole adresate fermierilor;
– Popularizarea celor mai bune creaţii sortimentale prin organizarea de loturi demonstrative, mese rotunde şi vizite de lucru pentru identificarea de potenţiali beneficiari;
– Editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, broşură/ pliante.
– Postarea pe site-ul MADR a rezultatelor obţinute.