Rezumat

Diversitatea genetică a plantelor este considerată ca fiind esenţială in condiţiile dezvoltării societăţii umane, pentru asigurarea stabilităţii şi evoluţiei tuturor tipurilor de ecosisteme.  Cunoaşterea aspectelor eredităţii, variabilităţii şi corelaţiile între diferite caractere ale plantelor permite derularea unor programe de ameliorare la speciile pomicole cu o estimare a comportării în descendenţă a materialului selecţionat şi o determinare mai bună a progresului genetic aşteptat. Activitatea de ameliorare a speciilor pomicole s-a dezvoltat ca urmare a cercetărilor de genetică şi a descoperirii mecanismelor ce controlează ereditatea şi variabilitatea caracteristicilor şi a însuşirilor.
Lărgirea diversităţii genetice, în cadrul speciilor cultivate şi identificarea genotipurilor valoroase cu rezistenţă faţă de factorii de mediu extremi, boli şi dăunători, care pun în pericol speciile, reprezintă preocuparea permanentă a cercetătorilor din întreaga lume. Studiul populaţiilor hibride, a mecanismelor genetice de transmitere în descendenţă şi manifestarea fenotipică a eredităţii este esenţială pentru activitatea de ameliorare. Prin obiectivele stabilite proiectul isi propune sa rezolve o serie de probleme majore, de mare complexitate, corespunzator ariilor tematice referitoare la valorificarea, in conditii de inalta profitabilitate, a resurselor genetice pomicole existente in cele doua unitati de cercetare partenere la proiect (CP şi P1), astfel încât rezultatele obţinute, respective noile genotipuri să fie conectate la cerintele pietei si ale consumatorilor si in concurenta cu produse similare de pe piata europeana.  Prin realizarea parteneriatului in cadrul proiectului între unitatea de cercetare și cea de invatamant sunt create oportunitati reale de cercetare aprofundata a genotipurilor pomicole atat din punct de vedere agronomic cat si sub aspectul structurii genetice, a oportunitatilor de a identifica mecanismele de transmitere in descendentă caracteristici şi insuşiri valoroase din punctr de vedere economic.
Ca noutate absoluta pentru tara noastra, proiectul abordeaza pentru prima data cercetari referitoare la structura genetică a unor specii pomi şi  arbusti fructiferi (măr, păr, prun, gutui şi arbuşti fructiferi) şi mecanismele de transmitere in descendenţă a caracterelor, cu un grad ridicat de eficienta economica (calitate fructe: mărime,fermitate, compuşi biochimici biologic active etc., cât şi productivitate.  Pentru a da raspuns la problemele referitoare la continutul fitochimic determinat de variabilitatea genetica sub influenţa factorului antropic si cea datorata factorilor naturali, proiectul isi propune sa abordeze cercetari atat in ex situ (variabilitatea genetica creata in campul experimental), cat si in situ (reprezentantii speciilor de arbusti fructiferi din flora spontana din arealele cu nivel minim de poluare).  Cercetarile din cadru proiectului abordeaza intr-o conceptie unitara, o noua viziune asupra managementului utilizarii resurselor vegetale de pomi şi arbusti fructiferi din tara noastra; Pune bazele unor parteneriate stiintifice noi, cu aplicabilitate practica imediata, care vin in sprijinul accelerarii procesului ameliorare a speciilor pomicole: ameliorarea genetica in sensul productivităţii şi profitabilitatii bioterapeutice; Activitatile de cercetare cuprinse in proiect antreneaza specialisti cu preocupari multiple: amelioratori, agrotehnicieni, fitoprotectionisti, chimisti, economisti, care alcatuiesc o echipa unitara in diversitate (pluridisciplinare si interdisciplinare).

Acest proiect respecta cerintele reglementarilor  si standardelor la nivel national si international privind calitatea cercetarii, asigurand prin lista de personal un nivel ridicat de profesionalism si excelenta in realizarea tematicii propuse, in respectarea deontologiei actului de cercetare care, in cadrul parteneriatului presupune si responsabilitatea individuala si transparenta, aspecte ce garanteaza fiabilitatea rezultatelor obtinute si repetabilitatea lor.