Rezultate

Rezultate scontate
Bază de date privind variabilitatea genetică necesară amelioratorilor din ţară si liste cu genitori potenţiali, utili programrelor de ameliorare viitoare
Noi câmpuri de selecţie, microculturi de concurs, pentru prezentarea noilor descendente hibride
Articole şi lucrări ştiinţifice
Modul de aplicare al rezultatelor
Rezultatele proiectului sunt destinate în  principal următoarelor categorii de specialiști: amelioratorii de soiuri la speciile pomicole şi arbuşti fructiferi; cadrele didactice şi studenţi din universităţi de profil pentru cunoaşterea variabilităţii genetice la speciile pomicole şi de arbuşti fructiferi; amatorii de pomicultură pentru îmbogăţirea cunoştinţelor privind valoarea resurselor genetice; cercetători străini în programe de cooperare.
De rezultatele proiectului vor beneficia si Societatile Comerciale cu capital privat din domeniul horticol si fitofarmaceutic, Asociatiile profesionale ale producatorilor de fructe, Centre Judetene de Consultanta Agricola,  Directia generala de dezvoltare rurala din MAPDR, Institutiile si Centrele de Cercetare din domeniul horticol.