Obiective

OBIECTIVUL GENERAL (3)  Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole
Obiectivul specific ( 3.2) Amelioarea speciilor horticole în vederea creşterii siguranţei şi securităţii alimentare

Obiective specifice:
– Bază de date privind variabilitatea genetică necesară amelioratorilor din ţară.
– Elaborarea de liste cu genitori potenţiali utili programelor de ameliorare.
– Vizite de lucru în câmpurile de ameliorare.
– Organizarea de noi câmpuri de selecţie, microculturi de concurs pentru prezentarea noilor descendenţe hibride.
– Diseminarea rezultatelor  prin lucrări ştiinţifice, articole, pliante

       Obiective măsurabile:
-Evaluarea amplitudinii variabilităţii genetice naturale şi induse a unor caractere şi însuşiri;
-Analiza eredităţii unor caracteristici şi calculul coeficientului de heritabilitate;
-Studiul mecanismelor de transmitere în descendenţă a unor caractere şi însuşiri,
-Calculul gradului de dominanţă medie şi a câştigului genetic ;
– Lucrări tehnologice în livadă pentru menţinerea potenţialului biologic al pomilor şi arbuştilor fructiferi.