REZUMAT

Soluţionarea problematicii tehnico-ştiinţifice  pentru îmbunătăţirea metodelor de studiu, testare, eliberare de virusuri și phytoplasme este în deplină armonie cu preocupările politicii comunitare la crearea spaţiului de cercetare european.
Tema propusă în cadrul proiectului se bazează pe cercetare fundamentală și aplicativă oferă posibilitatea dezvoltării unei baze complete atât materială cât și umană  în domeniul virologiei pomicole, prin perfecţionare, ca urmare a abordării unor tehnici noi în domeniu și adaptarea unora existente în funcţie de specific.
O particularitate a virusurilor  o reprezintă prezența mai multor tulpini ceea ce dă caracteristici distinctive și în modul de manifestare, ceea ce impune:

    1. testare virală prin metode moderne și eficiente;
    2. analize privind transformările biochimice din fructe şi frunze ca urmare a interacţiunii plantă – agent patogen;
    3. devirozare prin culturi  in vitro și termoterapie.

În acest context, analiza situatiei prezente la noi în țara prin intermediul rețelei de virologie, creata ca urmare a parteneriatului din cadrul proiectului, constituie  o verigă importantă a siuației de fapt și va spori interesul pentru o bună colaborare în programele de eradicare ce se vor lansa la nivel european.