RESPONSABILITĂŢILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

6.1. Responsabilităţile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului
6.2. Responsabilităţi administrative

 
1. Coordonator : ( I.C.D.P. PITEŞTI-MĂRĂCINENI)

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Conducătorul proiectului va coordona la nivelul întregului proiect activitatea ştiinţifică, şi va răspunde de stabilirea schemelor experimentale cu variantele şi repetiţiile specifice
2. Va coordona amplasarea acestora în teren în loturile experimentale, va întocmi fişele de cercetare specifice fiecărei experienţe cu indicarea lucrărilor şi a metodelor de lucru folosite,
3. Va asigura asistenţa tehnică la executarea corespunzătoare a lucrărilor de cercetare şi a lucrărilor tehnologice de întreţinere a livezii în care sunt amplasate experienţele.
4. Împreună cu cercetătorii cuprinşi în lista de personal a proiectului, coordonatorul va efectua experienţele conform planului de realizare, şi va executa lucrările propuse cu baza materială şi cu aparatura din dotare.
6. Va prelucra datele experimentale şi va răspunde de interpretarea biologică a lor, de redactarea unor lucrări de specialitate cu rezultatele obţinute şi de prezentarea (publicarea) acestora la diferite simpozioane, sesiuni, congrese, workshopuri
7. Va elabora tehnologia de înfiinţare şi întreţinere pentru plantaţii de cireş,
1. Coordoneaza activitatile aferente proiectului in toate etapele sale;
2. Coordoneaza participantii la realizarea proiectului conform esalonarii propuse;
3. Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu şi cu Autoritatea contractantă
4. Intocmeste rapoartele de faza si cele intermediare la termenele prevazute in planul de realizare a proiectului si urmareste decontarea lucrarilor;
5. Gestioneaza cheltuielile pentru fiecare faza pe toata durata proiectului.
6. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile cuprinse în cap XI al Contractului nr 52154


Partener 1 (SCDP IAŞI)

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Va proceda similar cu coordunatorul de proiect, sub conducerea şi îndrumarea acestuia, pentru realizarea planului proiectului în lotul sau experimental.
2. Va asigura aprovizionarea cu materialele necesare, va efectua toate activităţile de cercetare propuse în planul proiectului, va interpreta rezultatele obţinute şi le va comunica coordonatorului de proiect în vederea stabilirii soluţiilor de fertilizare ce se vor aplica în percelele experimentale.
3. Va contribui la realizarea soluţiilor tehnologice pentru cultura cireşului.
  1. Asigura specialisti şi asistenţă tehnică pentru efectuarea lucrarilor ce-i revin la realizarea proiectului;
  2. Transmite la ICDP Mărăcineni documentele doveditoare asupra tuturor cheltuielilor efectuate in cadrul lucrarilor din proiect.

3. Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu
4. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile, cuprinse în cap XI al Subcontractului

 

Partener 2 (SC FRUCTEX SA BACĂU)

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Va proceda similar cu coordunatorul de proiect, sub conducerea şi îndrumarea acestuia, pentru realizarea planului proiectului în lotul sau experimental.
2. Va asigura aprovizionarea cu materialele necesare, va efectua toate activităţile de cercetare propuse în planul proiectului, va interpreta rezultatele obţinute şi le va comunica coordonatorului de proiect în vederea stabilirii soluţiilor de fertilizare ce se vor aplica în percelele experimentale.

  1. 3. Va contribui la realizarea soluţiilor tehnologice pentru cultura cireşului.
1.Asigura specialisti şi asistenţă tehnică pentru efectuarea lucrarilor ce-i revin la realizarea proiectului;
2.Transmite la ICDP Mărăcineni documentele doveditoare asupra tuturor cheltuielilor efectuate in cadrul lucrarilor din proiect.
3. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile, cuprinse în cap XI al Subcontractului
4.Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu şi cu Autoritatea contractantă

Partener 3 ( UNIVERSITATEA din PITEŞTI )

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Contribuie la diseminarea rezultatelor obţinute în proiect, prin informări de specialitate la studenţi şi pomicultori, articole, publicaţii cu rezultate obţinute în proiect şi participă la publicarea soluţiilor tehnologice pentru cultura cireşului. 1.Transmite la ICDP Mărăcineni documentele doveditoare asupra tuturor cheltuielilor efectuate in cadrul lucrarilor din proiect.
2.Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu şi cu Autoritatea contractantă
3. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile, cuprinse în cap XI al Subcontractului