Necesitate

În condiţiile schimbărilor climatice globale, şi în România se observă modificări legate în special de creşterea temperaturii medii anuale cu aproximativ 1,6°C, creşterea temperaturilor în lunile de vară (iulie si august) fapt care au condus la modificarea biologiei bolilor şi dăunătorilor. Astfel, în privinţa bolilor a fost observată creşterea patogenităţii mai ales în cazul livezilor intensive şi superintensive unde presiunea bolilor şi dăunătorilor este mai mare, iar în cazul dăunătorilor s-au constatat perioade de zbor continuu, apariţia unor generaţii noi, concomitent cu creşterea agresivităţii acestora precum şi apariţia fenomenului de rezistenţă la anumite grupe de insecticide.