Indicatori de rezultat  realizați în cadrul proiectului:

1. Studiu preliminar privind  statusul fitoviral (fig. 1).


ACLSV la măr-simptome pe frunze (original)

PPV la prun- simptome pe frunze(original)

PNRSV la cireș-simptome pe frunze(original)

CLRV la cireș–simptome pe frunze  (original)

RpRSV la cireș–simptome pe frunze (original)

 

2. Dezvoltare concept epidemiologic, (fig. 2),   bazat pe:

 • evaluarea prezenței pagenților de tip viral printro diagnosticare corectă conform legislației în vigoare și a normelor stabilite de European and Mediterranean Plant Protection Organization (OEPP), prin efectuarea testărilor virale prin metode biologice pe indicatori biologici lemnoși (Lord Lambourne, Virginia Crab, Spy 227, Golden delicious, Sam, Bing, Elberta, GF 305,etc.) și ierboși (Chenopodium sp., Nicotiana sp., Cucurbita maxima, etc); metode serologice DAS/TAS-ELISA și prin metode moleculare RT/IC-PCR, Real time PCR, Multiplex PCR.
 • planta gazdă, se face referire  la eliminarea plantelor gazdă pentru virusuri și care se află în vecinătatea pepinierelor sau plantațiilor pomicole iar pe de altă parte la eliminarea plantelor depistate pozitive la infecțiile virale în urma controalelor efectuate, întrun cuvânt asigurarea igienei culturale în câmpurile pepinierei și în plantațiile pomicole.
  Plante gazdă care reprezintă surse de infecție pentru virusurile depistate în studiul efectuat sunt:
  pentru virusul ACLSV – plante din genurile Malus, Pyrus, Cydonia, Prunus și alte specii din fam. Rosaceae;
  pentru virusul PPV – plante  din genul Prunus;
  pentru virusul CLRV – plante  din genul Prunus, Juglans, Rubus, Betula, Cornus, Ligustrum, Ulmus;
  pentru virusul RpRSV plante  din genul Prunus, Fragaria, Ribes, Rubus.
 • factorii de mediu, se pot controla întro oarecare măsură prin aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare. Nutriţia excesivă cu azot creşte atât numărul afidelor/plantă cât şi sensibilitatea plantelor la infecţia cu virusuri. Deasemenea şi îngrăşămintele organice cresc sensibilitatea la viroze. În literatura de specialitate sunt multe situaţii când existenţa unor virusuri este justificata printro fertilizare defectuoasă Cherry boron rosette, este o viroză care în cazul aplicării unor tratamente pe bază de bor dispare și pomii revin la normal. Prin aplicarea îngrasamintelor pe lângă efectul nutritiv se poate limita atacul unor organisme dăunatoare ca urmare a acțiunii directe  asupra mecanismelor enzimatice ale acestor organisme; prin schimbarea biochimiei sucului celular la planta gazda prin dezvoltarea corespunzătoare a sistemului de apărare din planta, etc. Se recomandă deci o fertilizarea raţională cu îngrăşăminte pe bază de azot, fosfor, potasiu, microelemente: B, Cu, Mn, Mo, Zn, Fe. Irigarea optimă asigură de asemenea o hidratare și o hrănire adecvată a plantelor evitând debilitarea acestora și creșterea gradului de sensibilizare față de virusuri. Rotația culturilor constituie o altă măsură agrotehnică prin care sunt evitați diferiți fitopatogeni și dăunatori mai ales cei specializați.

3. Complex suport de măsuri împotriva virusurilor în producerea materialului săditor pomicol,(fig. 3), caracterizat prin aplicarea unor măsuri preventive și de control.