Informații generale

OBIECTIVUL GENERAL (cf. strategiei MADR) 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE.

Obiectivul specific (cf. strategiei MADR) 3.1.3 Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice,  diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător: 3.1.3.6 Tehnologii ecologice de reechilibrare a biocenozelor din ecosistemele pomicole.

Titlul proiectului: Eficiența culturii arbuștilor fructiferi de pe terenurile agricole degradate cultivate în sistem ecologic

 Nr. proiect: Nr. 3197/24.09.2018 (HG 792/2017)

Autoritatea contractantă: Academia de Științe Agricole ,,Gheorghe Ionescu-Șișești”

UCDI Executantă: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

Durata proiectului: 59 luni – 02.2018 –12.2022

Bugetul proiectului: 5.181.000 lei

Date de contact director de proiect:
Ing. Liviu BĂLĂUȚĂ

e-mail: lbalauta@icdp.ro

Tel: +40-248-278066
Fax: +40-248-278477