Schemă realizare
Anul Cod faza Denumire faza
 

2018

 

I

Etapa I. Documentare, elaborare model experimental
Activitatea I. Elaborarea modelului experimental: alegerea speciilor/soiurilor care se vor studia şi realizarea unei baze de date suport

 

 

2019 II Etapa II. Evaluarea materialului biologic, anul 1 de studiu
Activitatea II. Înregistrare fenofaze de fructificare; comportare la boli și dăunători; evaluare indicatori agrobiologici
 

2020

 

III

Etapa III. Evaluarea materialului biologic, anul 2 de studiu
Activitatea III. Înregistrare fenofaze de fructificare; comportare la boli și dăunători; evaluare indicatori agrobiologici
 

 

2021

 

 

IV

Etapa IV. Evaluarea materialului biologic, anul 3 de studiu
Activitatea IV.1. Înregistrare fenofaze de fructificare; comportare la boli și dăunători; evaluare indicatori agrobiologici
Activitatea IV.2. Diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole şi lucrări ştiinţifice
 

 

2022

 

 

V

Etapa V. Evaluarea materialului biologic luat în studiu şi verificarea rezultatelor
Activitatea V.1. Evaluarea materialului biologic şi validarea rezultatelor prin: verificarea performanţelor agro-productive.
Activitatea V.2. Diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole şi lucrări ştiinţifice