Schemă realizare
Anul Cod fază Denumire fază
2018 I Documentare, analiză, elaborare model experimental

1.1. Documentare și analiză privind fertirigarea și metodele de diagnosticare a stresului hidric la măr și cireș, pe plan național și internațional;

1.2. Elaborare model experimental: alegerea speciilor, soiurilor și portaltoilor care se vor studia; realizarea bazei de date suport.

Raport de activitate faza I.

2019 II Experimentare model de cercetare anul 1

2.1. Elaborarea dispozitivelor experimentale și amplasarea pe teren;

2.2. Studii privind influența variantelor de irigare și fertirigare prevăzute în modelul experimental asupra creșterii și dezvoltării pomilor, în primul an de experimentare. Experimentarea modelelor propuse;

2.3. Evaluarea impactului variantelor experimentale aplicate.

Raport de activitate faza II

2020 III Experimentare model de cercetare anul 2

3.1. Studii privind influența variantelor de irigare și fertirigare prevăzute în modelul experimental asupra creșterii și dezvoltării pomilor, în al doilea an de experimentare. Experimentarea modelelor propuse;

3.2. Evaluarea impactului variantelor experimentale aplicate și diseminarea rezultatelor preliminare obținute.

Raport de activitate faza III

2021 IV Experimentare model de cercetare anul 3 și validarea rezultatelor

4.1. Studii privind influența variantelor de irigare și fertirigare prevăzute în modelul experimental asupra creșterii și dezvoltării pomilor, în al treilea an de experimentare. Experimentarea modelelor propuse;

4.2. Evaluarea impactului variantelor experimentale aplicate și diseminarea rezultatelor preliminare obținute.

Raport de activitate faza IV

2022 V Validarea și publicarea rezultatelor

5.1. Evaluarea și validarea secvențelor tehnologice îmbunătățite privind irigarea și fertirigarea în livezi intensive de cultură performantă a mărului și cireșului;

5.2. Diseminarea rezultatelor științifice finale. Ghid de irigare optimizată pentru condițiile din România la măr și cireș;

Raport de activitate final – faza V