Schema de realizare
Anul Cod faza Denumire fază
2018 I Documentare, analiză, elaborare model experimental

1.1. Documentare și analiză privind resursele genetice pomicole pe plan național și internațional

1.2. Documentare și analiză privind ameliorarea soiurilor și portaltoilor pe plan național și internațional

1.3. Elaborare model experimental: alegerea speciilor, soiurilor și portaltoilor care se vor studia; realizarea bazei de date suport

Raport de activitate faza I

2019 II Experimentare model de cercetare

2.1. Inventarierea şi evaluarea diversităţii genetice disponibile pentru atingerea obiectivului proiectului

2.2. Fenotiparea surselor de variabilitate pentru realizarea obiectivelor specifice de ameliorare

2.3. Crearea de noi populații hibride pentru lărgirea bazei de selecție și selecția pozitivă în masă

Raport de activitate faza II

2020 III Completarea colecțiilor pomologice și lărgirea bazei de selecţie prin crearea de noi populaţii hibride

3.1. Realizarea de noi combinaţii hibride

3.2. Menținerea și completarea colecțiilor pomicole

Raport de activitate faza III

2021 IV Evaluarea materialului biologic și verificarea rezultatelor

4.1. Caracterizarea variabilităţii genotipice pentru rezistenţa la principalele boli foliare (screening-ul unor gene majore de rezistență)

4.2. Verificarea performanțelor agro-productive în vederea identificării unor noi soiuri/portaltoi, adecvate cerințelor pomiculturii durabile

4.3. Diseminarea rezultatelor științifice

Raport de activitate faza IV

2022 V Identificarea celor mai valoroase genotipuri sub aspectul calităţii fructului şi comportării la agenți patogeni specifici

5.1. Realizarea de profile morfologice pentru genotipurile selectate

5.2. Diseminarea rezultatelor științifice

Raport de activitate faza V