Rezultate

– Menținerea fondului de germoplasmă la speciile pomicole (măr, păr, prun, cireș, vișin, arbuști fructiferi, căpșun, portaltoi)

– Organizarea fondului de germoplasmă la genul Juglans

– Lărgirea bazei de selecție prin crearea de noi populații hibride, utilizabile în programele viitoare de ameliorare la speciile pomicole (soiuri și portaltoi)

– Identificarea și caracterizarea (fenotipică și genotipică) a celor mai valoroase genotipuri sub aspectul calității fructului și comportării la atacul agenților patogeni specifici