Rezumat

Prin procesul de ameliorare a soiurile noi de pomi, arbuști fructiferi și căpșun este necesar să se introducă într-un genotip un complex de gene de proveniență diferită pentru a produce modificările fenotipice, conform relației: genotip nou + mediul de cultură + tehnologia »»» expresia comercială a produsului (soi, clonă, hibrid comercial). În ameliorarea convențională, amelioratorul alege genitorii (părinții), realizează hibridarea (încrucișarea), dar rezultatele sunt imprevizibile. ADN-ul genitorilor se recombină în mod aleatoriu, iar caracterele utile (exemplu: rezistența la boli) pot fi asociate cu trăsături nedorite (exemplu: producție mică, calitate scăzută a fructelor). Ameliorarea convenţională este o activitate consumatoare de timp și bani (de cele mai multe ori, rezultatele apar după zeci de ani) şi depinde de condiţiile mediului ambiant. De aceea, proiectul propune identificarea și verificarea unor metode de îmbunătăţire a strategiei de selecţie, bazate pe progresele din biotehnologii și genomică, oferind posibilități reale de accelerare a procesului de ameliorare.

          Pornind de la sursele de gene din colecțiile pomologice și câmpurile de selecție, deținute de unitățile participante la realizarea prezentului proiect, după selecția primară privind rezistența la boli specifice, productivitate și calitate fruct, se vor întocmi profile morfologice (conform descriptorilor UPOV și ECPGR) pentru noile surse de variabilitate identificate. În etapa următoare, sursele identificate vor fi utilizate ca donori de gene în vederea obținerii materialului inițial de ameliorare. Folosind tehnicile moleculare, populațiile hibride rezultate vor fi supuse screening-ului genelor de rezistență la boli specifice pentru identificarea rapidă a genotipurilor de interes în ameliorare. În paralel, se va desfășura un proces de selecție în flora spontană pentru identificarea, colectarea și introducerea în materialul inițial de ameliorare a unor selecții locale (de cireș și cătină), necesare lărgirii bazei genetice. Având în vedere reacția plantelor la atacul agenților patogeni (rezistență, toleranță, imunitate, sensibilitate), pentru selecția timpurie la rapănul mărului (Venturia inaequalis) se vor realiza infecții artificiale în condiții controlate de laborator pentru tot materialul hibrid obținut în cadrul proiectului.