Rezultate

–  Baze de date privind caracterizarea fenotipică a surselor de variabilitate pentru rezistența la bolile specifice plantelor pomicole, productivitatea și calitatea fructelor la 6 specii: măr, păr, prun, cireş, căpşun, afin;

– Screening-ul unor gene de rezistență la bolile specifice în populații hibride cu grad diferit de polimorfism la  2 specii (măr şi căpşun);

– Selecție în flora spontană – cătină și cireș (2 genotipuri);

–  Metode de ameliorare pentru scurtarea timpului de obținere a noilor soiuri (2).

 

Modul de aplicare al rezultatelor:

– Diseminarea rezultatelor sub formă de articole, lucrări / comunicări ştiinţifice la sesiuni de referate, conferinţe, working – grupuri internaţionale;

– Pagină web cu informații privind rezultatele proiectului.