Informații generale

Titlul proiectului: ADER 7.2.2. – Eficientizarea metodelor de ameliorare a speciilor pomicole prin reducerea timpului în procesul de selecție

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

 

Parteneri:

P1: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița

P2: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iași

P3: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești

 

Durata proiectului: 36 luni

Buget: 1.800.000 lei

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro

Date de contact:

Director de proiect:

Dr. biolog Sturzeanu Monica

e-mail: office@icdp-pitesti.ro, msturzeanu@icdp.ro

Tel: +40-248-278519; Fax: +40-248-278477