Rezumat

Scopul proiectului este elaborarea unor tehnologii de utilizare a compostului obţinut din nămolurile de epurare a apelor menajere, ca fertilizant în pomicultură pe soluri grele cu potenţial agroproductiv scăzut sau suspuse aridizării, soluri nisipoase. Elaborarea unor tehnologii eficiente de utilizare a acestuia în pomicultură ar putea contribui la soluţionarea simultană a două probleme: creşterea fertilităţii solului şi protecţia mediului. Nămolul de epurare a apei menajere este puţin folosit în agricultură din motive psihologice, economice, juridice şi tehnologice. Fiind stocat an de an, ocupă suprafeţe extinse afectând mediul înconjurător. Compostul provenit din nămolul de epurare are o valoare de fertilizare similară cu cea a gunoiului de grajd, conţine o materie organică humificată, cu un raport optim carbon/azot şi nu conţine agenţi patogeni.

În cadrul cercetărilor se vor realiza experimentări în vase de vegetaţie, plantate cu specii pomicole, care simulează condițiile naturale, în condiţii controlate privind poluarea mediului. Vor fi administrate doze diferite de compost, astfel încât conţinutul de metale grele din sol să nu depășească limitele normale admise conform reglementărilor în vigoare. Compostul poate fi utilizat cu condiţia respectării legislației în vigoare.

Analizele chimice, de determinare a conţinutului total de elemente nutritive şi metale grele vor fi efectuate la sol, plantă şi apa percolată prin stratul de sol. Pentru plante se vor analiza organele verzi – lăstari, frunze, precum şi fructele obţinute. Prin indicatorii analizaţi se poate caracteriza nivelul de nutriţie, dar şi gradul de poluare a plantei. Datele obţinute vor contribui la elaborarea unei tehnologii de fertilizare, utilizând compostul provenit din nămolul de epurare al apelor uzate menajere. Se va avea în vedere extinderea aplicării sistemului de fertilizare în pomicultură, în special în producerea materialului săditor pomicol.

Beneficiarii direcţi ai rezultatelor vor fi unităţi de cercetare-dezvoltare, alte instituţii interesate, producători particulari, fermieri care vor beneficia de Ghidul de bune practici și tehnologia privind utilizarea compostului ca fertilizant în pomicultură. Rezultatele vor avea aplicabilitate atât în mediul științific, cât și în practica pomicolă şi vin în sprijinul soluţionării obligaţiilor asumate de către România privind protecția mediului.