Rezultate

–  Realizarea unei baze de date suport (inclusiv legislație, standarde) în scopul elaborării de noi ipoteze de lucru privind metode și soluții pentru utilizarea  composturilor obținute din nămoluri de epurare a apelor uzate menajere în pomicultură;

–   Stabilirea indicatorilor plantei și ai solului care pot fi îmbunătățiți din punct de vedere chimic, fizic, biologic;

–  Stabilirea impactului aplicării compostului obținut din nămolul de epurare a apelor uzate menajere, în remedierea indicatorilor agrofizici, agrochimici, agrobiologici ai solului, precum și asupra creșterii și dezvoltării materialului săditor pomicol din vasele de vegetație, în vederea elaborării tehnologiilor de aplicarea a compostului în pomicultură;

– Organizarea rețelei tehnologice integrate privind managementul utilizării composturilor obținute din nămoluri rezultate din prelucrarea apelor uzate ca fertilizant în pomicultură, în scopul sprijinirii implementării și răspândirii modelului obținut la nivel național;

–  Elaborarea Ghidului de bune practici, care include tehnologia privind utilizarea compostului provenit din nămolul de epurare a apelor uzate menajere ca fertilizant în pomicultură.

 

Modul de aplicare a rezultatelor:

–  Organizarea unui workshop privind utilizarea compostului provenit din nămolul de epurare a apelor uzate menajere, ca fertilizant în pomicultură;

–  4 lucrări ştiinţifice indexate BDI, Baza de Date Internațională și a unei lucrări științifice cotată ISI;

–  Pagină web cu informații privind rezultatele proiectului;

– Diseminarea informațiilor cuprinse în Ghidul de bune practici, inclusiv a tehnologiei elaborate, la nivel naţional prin distribuirea către instituţiile interesate, fermieri, pepinieriști, unități de cercetare și de învățământ superior horticol.