Obiective

– Alcătuirea unor cartograme tematice la nivelul României privind fenomenele meteorologice extreme (ger, înghețuri timpurii și târzii, secetă, excedente de precipitații, grindină, vijelii etc.) cu impact nefavorabil asupra producției pomicole;
– Zonarea actualizată a speciilor pomicole din România, pe baza resurselor pedoclimatice curente și a scenariilor previzibile, prin aplicarea metodologiei de bonitare, cu ajutorul unor modele probabilistice și a unor indicatori climatici și fiziologici specifici;
– Întocmirea unor metodologii îmbunătățite pentru proiectarea noilor plantații;
– Publicarea unui ghid de bune practici agricole și de mediu actualizat privind zonele de maximă favorabilitate pentru amplasarea speciilor pomicole pe teritoriul României.