Obiective

– Dezvoltarea şi implementarea  unor tehnologii inovative de pomicultură ecologică care să valorifice superior potențialul genetic al unor specii pomicole, condițiile de mediu, experiența tehnico-ştiinţifică acumulată;
– Reducerea consumului de inputuri convenționale şi diminuarea impactului tehnologiilor pomicole asupra mediului;
– Creșterea coeziunii grupurilor de pomicultori şi obținerea avantajului competitiv al fructelor şi  produselor ecologice pe piața produselor horticole.