Activitati

Faza I: Documentare şi realizarea unei baze de date suport în scopul elaborării de noi ipoteze de lucru privind metodele, verigile și tehnologiile ecologice în pomicultură
Termen raportare: 31.10.2023

Faza II: Realizarea, experimentarea modelelor propuse şi evaluarea impactului aplicării variantelor experimentale privind tehnologiile ecologice  de exploatare a speciilor pomicole în anul I de studiu
Termen raportare: 30.10.2024

Faza III: Experimentarea şi evaluarea impactului aplicării variantelor experimentale privind optimizarea secvenţelor tehnologice luate în studiu în anul II de experimentare. Verificarea reproductibilităţii parametrilor și indicatorilor obținuți în primul an de experimentare şi definitivarea bazei de date, în vederea elaborării şi diseminării rezultatelor finale ale proiectului.
Termen raportare: 31.10.2025

Faza IV: Definitivare bază de date, ca documentaţie tehnică suport, pentru fundamentarea  ştiinţifică a tehnologiilor ecologice în pomicultură. Elaborarea tehnologiilor ecologice. Elaborarea eficienției tehnico-economice a tehnologiilor ecologice.
Termen raportare: 30.06.2026