Consortiu

Coordonator: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș

Parteneri:

P1 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București
          Responsabil: dr. ing. Butcaru Ana, cercetător științific
          https://www.usamv.ro/

P2 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
          Responsabil: ing. Istrate Paul, cercetător științific
          https://www.scdalovrin.com/

P3 – Universitatea din Craiova
          Responsabil: dr. ing. Cosmulescu Sina, profesor universitar
          https://www.ucv.ro/

P4 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța
          Responsabil: dr. ing. Lămureanu Gheorghe, cercetător științific gr. II
          https://www.cercetarepomicola-constanta.ro/

P5 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași
          Responsabil: ing. Turcu Cristina Ionela, cercetător științific gr. III
          https://www.pomicolaiași.ro/

P6 – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare
Responsabil: dr.ing. Popa Lucreția, cercetător științific gr. I
          https://www.inma.ro/