Consortiu

Coordonator: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș

Parteneri:

P1 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița

          Responsabil: drd. ing. Guzu Georgeta, cercetător științific gr. III

          https://www.scdp-bistrita.ro/

P2 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj

          Responsabil: dr. ing. Dan Cătălina, șef lucrări

          https://www.usamvcluj.ro/

P3 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București

          Responsabil: dr. ing. Bădulescu Liliana, profesor universitar

          https://usamv.ro/index.php/ro/