ADER 7.5.4

Plantele mamă pomicole reprezintă baza sistemului de producere a materialului săditor și de aceea este necesară activitatea de cercetare în direcţia îmbunătățirii calității materialului de înmulțire și plantare pomicol care să corespundă cu noua legislație națională în domeniu, Ordinul 784/2016. Conservarea şi utilizarea materialului de înmulţire pomicol în procesul de ...
Citește Mai Mult

ADER 7.3.12

Tehnologiile pomicole intensive, asigură controlul riguros al factorilor și condițiilor de vegetație, reduc la minim poluarea mediului și a fructelor, prin administrarea localizată a îngrășămintelor în funcție de consumul plantelor, în doze reduse, aplicate frecvent, atât foliar cât și prin apa de irigare, fertirigare, asigurând astfel coeficienți mari de utilizare ...
Citește Mai Mult

ADER 7.3.10

Scopul proiectului este elaborarea unor tehnologii de utilizare a compostului obţinut din nămolurile de epurare a apelor menajere, ca fertilizant în pomicultură pe soluri grele cu potenţial agroproductiv scăzut sau suspuse aridizării, soluri nisipoase. Elaborarea unor tehnologii eficiente de utilizare a acestuia în pomicultură ar putea contribui la soluţionarea simultană ...
Citește Mai Mult

ADER 7.2.2.

Prin procesul de ameliorare a soiurile noi de pomi, arbuști fructiferi și căpșun este necesar să se introducă într-un genotip un complex de gene de proveniență diferită pentru a produce modificările fenotipice, conform relației: genotip nou + mediul de cultură + tehnologia »»» expresia comercială a produsului (soi, clonă, hibrid ...
Citește Mai Mult