Rezumat

Păstrarea temporară a fructelor în stare proaspătă pe o perioada cât mai lungă de timp, fără o depreciere calitativă şi fără pierderi cantitative semnificative, reprezintă o măsură de bază pentru aprovizionarea ritmică a pieţei şi asigurarea unei alimentaţii sănătoase. Obiectivul păstrării îl constituie menţinerea produselor horticole (fructe, material săditor) în stare proaspătă pe o perioadă de timp cât mai lungă după recoltare, fără să se producă modificări fizice, chimice sau biologice majore în compoziţia acestora. În cadrul proiectul se urmăreşte dezvoltarea facilităţilor experimentale pentru cercetări de ultimă oră privind studiul proceselor fiziologice şi biochimice din fructe şi din materialul săditor pe parcursul evoluţiei lor în cultură şi în perioada post-recoltă, în vederea găsirii mijloacelor care să determine menţinerea însuşirilor calitative ale acestora pe traseul sinuos al valorificării. Prin disponibilităţile oferite de acest laborator va fi posibilă determinarea efectului intervenţiilor în tehnologia de cultură a speciilor horticole şi a managementului factorilor de risc cu acţiune pre şi post – recoltă, precum şi dezvoltarea facilitaţilor de cercetare tehnologică – pentru studiul evoluţiei însuşirilor fructelor şi a materialului săditor, din punct de vedere biochimic, fiziologic şi metabolic, în diferitele etape ale procesului de valorificare şi la păstrarea în atmosferă controlată;
Pentru realizarea activităţilor propuse, proiectul urmăreşte:

Modernizarea laboratorului specializat pe cercetări postrecoltă în pomicultură;
Dotarea laboratorului specializat pentru cercetări postrecoltă în pomicultură cu echipamente moderne pentru studiul însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale produselor pomicole în diferitele faze fenologice de creştere şi fructificare;
Modernizarea şi izolarea celulelor experimentale de păstrare a fructelor şi materialului săditor pomicol, în atmosferă controlată (ULO-CA) la „nivel de ultimă oră”;
Dotarea modulelor experimentale cu echipamente de monitorizare şi control a mediului de păstrare în atmosferă controlată;
Dotarea cu echipament de calibrare, sortare, ambalare a fructelor.